CampusLAN V2020

I tiden frem mot CampusLAN V2020 har vi fulgt nøye med på spredningen av COVID-19.
Som arrangør har vi ansvaret for at arrangementet gjennomføres på et forsvarlig grunnlag, og at deltakernes trygghet blir ivaretatt. Etter nyheten om det første bekreftede smittetilfellet hos en medarbeider på USN campus Bakkenteigen i går, 10.03.2020, er det blitt stilt spørsmål om hvorvidt arrangementet bør gjennomføres. Datagruppa har med bakgrunn i korrespondanse med USN, avgjort at CampusLAN V2020 dessverre blir avlyst. Billettene som allerede er kjøpt vil bli refundert. Vi er i kontakt med Hoopla ang refusjon, og kommer fortløpende ut med informasjon til de det gjelder.